Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Typografi

Vi har valt våra typsnitt med syfte att skapa läsvänlighet. Bästa läsbarhet uppnås i en balans av bokstäver, former, linjer och tomma ytor mellan dessa. Även typografin är en del av igenkänningen.

Myriad Pro och Garamond Premier Pro är det typsnitt vi använder i första hand och i trycksaker.­ Vi kallar dem identitetstypsnitt.

Exempel på Myriad Pro och Garamond Premier Pro

Myriad Pro används i rubriker och i kortare texter. När Myriad saknas, använd Tahoma.

Garamond Premier Pro används i brödtext. När Garamond Premier Pro saknas, använd Garamond.

Garamond upplevs som något mindre än andra typsnitt. Därför bör graden vara något högre än exempelvis Times. I brödtext är Garamond Premier Pro Regular i graden 12/15 att föredra. Använd helst vänsterställd text med korrigerade avstavningar.

Exempel på Museo och Open Sans

Typsnitt för webb och system

Museo och Open Sans är de typsnitt som används på Region Gotlands externa webbplats. Museo används främst till rubriker och Open Sans till brödtexter.

Open Sans ska också användas i de verksamhetssystem vi använder oss av, där det är möjligt.

 

För dig som är anställd av Region Gotland finns det mallar med rätt typsnitt att i de flesta verksamhetssystemen och i mediabanken.

Våra mallar bidrar till förenklade rutiner, sänker produktionskostnaderna och gör dokumenten tydliga och tillgängliga.

Mer om typografi hittar du i vår grafiska manual som finns att ladda ner här: