Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Applicera och ladda ner logotypen

Logotypen representerar allt som Region Gotland står för och är en kvalitetsstämpel.

Region Gotlands logotyp

 

Logotypen består av symbolen, den röda baggen och texten, Region Gotland. Behandla logotypen med respekt – den får inte ändras vare sig med färger eller i sin form. Den får heller inte beskäras, vridas, typograferas om eller på annat sätt avvika från originalet. Logotypen ska användas i allt material vi producerar för att tydligt visa vem avsändaren är.

Förvaltningsnamn, nämndnamn eller dylikt ska inte förekomma i direkt anslutning till logotypen.

Copyrightskyddad 2020–2030 ©

Logotypens typsnitt

Typsnittet i logotypen är Meta Plus M­edium i grunden. Detta typsnitt är förbehållet logotypen och skall inte användas i övrig kommunikation.

Frizon

Logotypen visas ofta tillsammans med annan information. Det kan vara annan grafik och bilder. För att logotypen ska synas tydligt även i dessa situationer har den en bestämd frizon. Innanför denna yta får inget annat placeras.

En bra generell regel är att det ska vara fritt från andra grafiska element eller text runt logotypen. En tredjedel av logotypens höjd utgör omfånget för friytan.

Bild som illustrerar logotypens friyta

 

Tänk på att:

Friytan utgör ett minimimått och det är en fördel om ytan är större i de flesta sammanhang. Exempelvis tillsammans med andra logotyper.

Varianter på logotypen

Logotypen är röd och grå och skall så långt det är möjligt återges mot vit eller ljus bakgrund. Ibland behöver logotypen ligga på en färgad bakgrund eller tryckas i en färg och då använder vi oss av andra varianter.
 

Orginal


Originalutförandet bör användas så långt som möjligt.
svart tryck


Vid enfärgstryck kan den svarta loggan användas.
inverterade varianten


I undantagsfall läggs logotypen på en bild. Är bilden mörk skall den inverterade varianten användas.

 

Tänk på att:

Undvik att placera logotypen på stökiga bakgrunder, där den kan bli otydlig.

 

Logotypen i olika format finns att ladda ner här: