Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rehabkoordinator - ReKo

Rehabkoordinatorns (ReKo) uppgift är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning.

Metoden är samordning och kontakt med arbetsgivaren, rehabiliteringen och myndigheterna såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Socialtjänsten.

Du kan få kontakt med vår ReKo:

  • via telefon på tidsbokning 0498-26 89 91
  • via 1177 Vårdguidens e-tjänst