Kontakt

Postadress:
Tandvårdsenheten 
Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Telefon: 0498-26 99 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på tandläkare och ett barn (Foto: Mostphotos)

Fritt val av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården

Läs mer om byte av vårdgivare för barntandvård på Fritt val av tandläkare inom barn- och ungdomstandvården på Gotland - 1177.se