2010-11-25, §§ 281-302

Utskrivet från: http://gotland.se/54668
Regionstyrelsen 2010-11-25
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Janica Sörestedt ( S ) ej §2 291,296-302
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Bo Björkman ( S ), tjg ersättare
Andreas Persson ( s ), tjg ersättare
Övriga närvarande

Anette Medbom ( S )
Viveca Bornold ( MP )
Thomas Gustafsson ( V )
Margareta Persson ( M )
Jacob Dygéus ( M)
Anders Skantz ( M )
Jonas Niklasson ( C )
Johan Malmros ( FP )

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel. 26 93 05

 

Datum för anslags upsättande: 2010-12-03

Datum för anslags nedtagande: 2010-12-25