§ 280 Förvaltningsutskott – upphävande av beslut

Utskrivet från: http://gotland.se/54340
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2010-1116

KS § 280
Förvaltningsutskott – upphävande av beslut

- Kommunstyrelsen 2010-11-01, § 262

Kommunstyrelsen har beslutat att ett förvaltningsutskott ska inrättas. Frågan om storlek bordlades.

Ordföranden Åke Svensson (S) föreslog att beslutet skulle upphävas och inget utskott inrättas.

Kommunstyrelsens beslut

· Beslut om inrättande av förvaltningsutskott upphävs.