2010-11-16, §§ 272-280

Utskrivet från: http://gotland.se/54337
Regionstyrelsen 2010-11-16
Plats:
Visborgsallén 19, Visby
Tid: 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C )
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP )
Övriga närvarande

Bo Björkman (S)
Lisa Kalström (
S)
Andreas Persson (s)
Anette Medbom (S)
Margareta Persson (
M)
Jacob Dygeus (
M)
Anders Skantz (
M)
Jonas Niklasson (
C)


Bo Dahllöf,
regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Åsa Högberg,
ekonomidirektör
Åke Wennerberg,
ekonomistrateg
Ulrika Jansson,
koncerncontroller

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, tel: 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2010-11-19

Datum för anslags nedtagande: 2010-12-10