Kontakt

Har du behov av trygghetsplats?

Myndighetsavdelningen Trygghetsplats 
Vardagar klockan 8.00 -16.00
Telefon: 0498-20 41 51

Korttidsenheten
Vardagar samt helger och röda dagar klockan 16.00-08.00
Telefon: 0498-20 44 08

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trygghetsplatser

Ibland kan du som anhörig hastigt behöva avlösning.

Du som lever med din närstående, har rätt att ansöka om trygghetsplats för honom eller henne. Du kan bli beviljad upp till 10 dagar. Att bo på trygghetsplats är avgiftsfritt.

För dig som är anhörig och inte lever tillsammans med din närstående, är det möjligt för honom eller henne att ansöka om korttidsboende. För vistelse på korttidsboende tas en avgift.

Det kan vara bra för din närstående att ha med sig följande till trygghetsplatsen:

  • kläder för några ombyten, även för utevistelse
  • hygienartiklar och eventuella inkontinensskydd
  • mediciner och recept
  • hjälpmedel
  • betalmedel (till exempelvis taxi, sjukresor, medicin, etc)
  • ID-kort och eventuella färdtjänstbevis

Se under fliken Kontaktuppgifter för telefonnummer att kontakta dygnet runt.