Kontakt

Post/besöksadress:
Myran förskola
Myrstigen 103
621 50 Visby

Telefon:
Städet         070-0832140
Hammaren  070-0832139

Snäckan     070-0832138
                    0498 - 26 97 49

Rektor:
Johanna Herbst
tfn 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-263489
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Myran

Våra öppettider är 6.30 – 17.30 med vissa undantag.


Våra förskolor följer Region Gotlands antagna verksamhetsplan samt skollagen och läroplanen för förskolan som reviderats 2010 ( Lpfö 98/16)

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att vi diskuterar hur vi på bästa sätt skall ta vara på barnens kunskaper och utforma verksamheten efter de barn vi har i vår verksamhet. Vi ser oss pedagoger som medforskare. Förskolan arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna.

Förskolan arbetar medvetet med att förbättra ljudmiljön. Det började som ett projekt som nu har resulterat i att det skett en stor utveckling både i det pedagogiska arbetet och i valet av material och lärmiljöernas utformning.

 

Förskolan Myran har tre avdelningar.

Snäckan       med de yngre åldrarna
Hammaren    med de äldre åldrarna
Städet           med de äldre åldrarna

Under dagen delas barngrupperna i mindre grupper för att ge barnen större inflytande, möjligheter och utmaningar i de pedagogiska aktiviteterna.

Åldersgrupperna kan ändras utifrån de åldrar som finns för närvarande

Vi hoppas ni skall trivas hos oss.
Välkomna hit önskar personalen på förskolan Myran.

Förskolan öppnades 1977 med två avdelningar. 2005 byggdes ytterligare en avdelning.