Kontakt

Post/besöksadress:
Visborgsstaden förskola
Signalgatan 8
621 47 Visby

Avdelningar:
Solen: 070-0832141/0498-263235
Stjärnan: 070-0832142/070-0832143
              

Rektor:
Johanna Herbst
tfn: 0498 - 26 34 34
E-post: johanna.herbst@gotland.se

Assistent
Ann-Christin Olsson
tfn: 0498-26 34 89
E-post: ann-christin.olsson02@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Visborgsstaden

Våra öppettider är 6.30 – 17.30 med vissa undantag.

Förskolorna följer det styrkort Region Gotland antagit, skollagen  och läroplan för förskolan (Lpfö98/16).

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Det innebär att vi diskuterar hur vi på bästa sätt skall ta vara på barnens kunskaper och utforma verksamheten efter de barn vi har. Vi ser oss pedagoger som medforskare. 
Vi arbetar aktivt med att göra barnen miljömedvetna. 

Förskolan delar upp barngruppen:

  • Solen - yngre barn
  • Stjärnan - äldre barn

Barnen delas in i mindre grupper under dagen.

Åldersgrupperna kan ändras utifrån de åldrar som finns för närvarande.

Förskolan är en av Gotlands äldsta förskolor. Den startade 1959.  Inom gångavstånd finns fina grönområden som barnen har tillgång till.  Det är möjligt att gå till Centrum och det finns bra bussförbindelser så vi lätt kan förflytta oss och komma till teater, bibliotek och utflykter.

Vi får maten levererad från Norrbackaskolans kök. Specialkoster går lätt att beställa.

Vi hoppas att ni skall trivas hos oss.
Välkomna hit önskar personalen på förskolan Visborgsstaden.