Ks § 208 Inrättande av bilpooler

Utskrivet från: http://gotland.se/5374
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen

Ks § 208
Inrättande av bilpooler

Au § 165
KS 2002/0360-05
- Konsult- och servicekontoret 2002-08-05
- (Kommunstyrelsen 2002-04-19, § 117)
Konsult- och servicekontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utreda användningen av leasingbilarna i syfte att öka nyttjandegraden. Kontoret har presenterat förslag om inrättande av bilpooler för att minska körning med anställdas privata bilar och i stället öka utnyttjandet av kommunens egna och leasade bilar.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls och konsult- och servicekontoret får i uppdrag att utarbeta detaljerad rutinbeskrivning och informera förvaltningarna om den.

Register

regks