Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vitkålens pedagogisk år

Våra arbetsmetoder med barnen är:

Gemensamt tema

Projekt på varje avdelning

Dokumentation

Olika kreativa möten

Skapande, utmanande, föränderlig lekmiljö

Vitkålens pedagogiska år