Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna på Vitkålen

Vitkålens avdelningar har flexibel inredning för att det ska vara lätt att göra justeringar i miljön utefter barnens behov och intressen. Pedagogerna förändrar utbudet av lek- och lärmiljöer under läsårets gång för att ge barnen de bästa förutsättningarna att utvecklas. Eftersom förskolan arbetar med åldershomogena grupper är materialet på varje avdelning anpassat efter varje åldersgrupp.

TomatenTomaten 1-årsavdelning
På Tomaten skolar vi in de yngsta barnen. Avdelningen är utformad med material som stimulerar sinnena och passar våra utforskande ett-åringar. Här skapar vi trygghet och gemenskap i vår nya barngrupp.

Telefon: 070-083 21 72

BönanBönan 2-årsavdelning

På Bönan går Vitkålens 2-åringar. Avdelningen har flera rum med möjlighet till olika aktiviteter anpassade till åldersgruppen. Vi börjar dagen utomhus på Lilla gården som vi delar med ett-åringarna på Tomaten.

Telefon: 070-083 21 73
 RädisanRädisan 3-årsavdelning

Rädisan är vår öppnings- och stängningsavdelning. Den har flera rum i olika storlekar och bjuder på goda möjligheter att leka, utforska och lära i mindre grupper. Det finns en välutrustad ateljé som vi delar med fyraåringarna på Ärtan.

Telefon: 070-083 21 74

ÄrtanÄrtan 4-årsavdelning

Ärtan har flera rum med varierade material och miljöer som pedagogerna anpassar efter barngruppens behov och intressen. Det finns en ateljé som avdelningen delar med Rädisan.

Telefon: 070-083 21 69

MorotenMoroten 5-årsavdelning
På Moroten går barnen sitt sista år på Vitkålen innan de börjar förskoleklass. Avdelningen är väl anpassad för både koncentrerat arbete med konstruktion eller skapande samt samspel i mindre grupper. Moroten har en egen ateljé.

Telefon: 070-083 21 71