Kontakt

Vänge skola
tfn. 076 696 17 68

Fritidshem
tfn: 070-447 69 00

Rektor

Jennie Nilsson
tfn: 0498-20 41 02
epost: jennie.nilsson@gotland.se

 

Expedition:
Sonny Gustafsson
tfn: 0498-20 43 94
epost: sonny.gustafson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Målet för Vänge skolas verksamhet är att ge eleverna förutsättningar för ett livslångt lärande, känna lust att lära och att få arbeta utifrån sina egna möjligheter. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet och sina förmågor till att ta initiativ och att känna ansvar. 

Läsförståelsen är viktig i alla ämnen. Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Dessutom bjuder läsningen på nya upplevelser, möten och tankar.

På Vänge skola satsar vi därför lite extra på att stärka barns och elevers intresse för läsning och språkliga förmåga.  Vi erbjuder en stimulerande undervisning där vi uppmuntrar elevers läsintresse och fokuserar på tidiga insatser kring läsförståelse och språkutveckling.

Vid ytterligare funderingar kring hur vi jobbar, tveka inte att ta kontakt med skolan.

Om fritidsverksamheten

Vänge skolas fritidsverksamhet utgår från fritidshemmets uppdrag utifrån lgr 22. Vi har i dagsläget ca 20 inskrivna elever på fritidshemmet. Varje dag erbjuds eleverna planerade aktiviteter. Undervisningen fokuserar lite extra på att ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Vi har en stor och fin skolgård som lockar till fantasilek, fotboll, basket, tennis, klättra i träd och lek i sandlådan. 

Närheten till skogen lockar till skogspromenader, fågelspejning och andra roliga naturupplevelser.