Kontakt

Post/besöksadress:
Roma förskola/ Skogsgläntan
Annexgatan 14
622 54 Romakloster

Roma förskola/ Kungsallén
Kungsallén
622 54 Romakloster

Telefon:

Roma förskola/Skogsgläntan

Avdelningen Boken 070 447 75 32
Avdelningen Eken 070 083 25 16
Avdelningen Kastanjen 073 765 89 62

Roma förskola/ Kungsallén

Avdelning Aspen 073 765 89 61
Avdelningen Björken 070 447 73 91
Avdelningen Lönnen 076 946 94 52
Avdelningen Pilen 073 765 89 99

Rektor
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
Epost: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
tfn 0498-26 94 36 
Epost: jessica.passvik@gotland.se

Biträdande rektor
Susanne Grimlund
tfn 0498-20 48 90 
Epost: susanne.grimlund@gotland.se

Skoladministratör
Sonny Gustafsson
Epost sonny.gustafsson@gotland.se
0498-20 43 94

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Roma förskolor har sju avdelningar och är belägna på två olika platser i Roma samhälle.

Roma/Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger mitt i Roma samhälle och har tre avdelningar - Boken, Kastanjen och Eken. Barnen är i åldrarna 1-3 år.

Förskolan har ljusa lokaler och en stor naturlig gård med många möjligheter. Närliggande skogsområde ger tillfällen till promenader och möjlighet att följa årstidsväxlingarna i skogen. 

 

Roma/Kungsallén

Kungsallén ligger i anslutning till Romaskolan och har fyra avdelningar -  Björken, Pilen, Aspen och Lönnen. Barnen är i åldrarna 1-5 år. 

 
Roma förskolor tillhör Roma/Klinte förskoleområde som även innefattar förskolorna i Dalhem, Endre, Vänge, Klinte och Sanda.

 

 

Roma förskola

Maten som erbjuds tillagas i Romaskolans kök.

 

En dag med ungefärliga tider

 • 6.15 Förskolan öppnar 
 • 6.30 Frukost   
 • 8.00 Alla går till resp. avdelning 
 • 9.00 Fruktstund 
 • 9.30 Planerade aktiviteter inne/ute
 • 10.30 Tvätta händer/Toalettbesök/Blöjbyte
 • 10.50 Samling
 • 11.00 Lunch 
 • 11.30 Vila     
 • 14.00 Mellanmål
 • 14.30 - 16.00 Fri lek avdelningsvis ute/inne
 • 16.00 Alla avdelningar går samman
 • 17.30 Förskolan stänger