Ks § 216 Försäljning av del av fastigheten Bunge Kronhagen 3:5

Utskrivet från: http://gotland.se/5315
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 216
Försäljning av del av fastigheten Bunge Kronhagen 3:5

Au § 172
KS 2002/0296-25
- Tekniska nämnden 2002-06-26, § 184
- Ledningskontoret 2002-08-21
Tekniska nämnden har föreslagit att del av - ca 4 800 kvm - fastigheten Bunge Kronhagen 3:5 i Fårösund ska säljas till Fårösunds Marina och Hotell AB för att bl.a. utveckla befintlig marina. Priset är 172 000 kr. Ledningskontoret tillstyrker att förslaget bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun överlåter och försäljer ca 4 800 kvm av fastigheten Bunge Kronhagen 3:5 till Fårösunds Marina och Hotell AB för 172 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.

Register

regks