Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Träblåsinstrument

Familjen Träblås består av många instrument i olika storlekar. De instrument du kan spela på Kulturskolan är tvärflöjt, klarinett och saxofon. De här instrumenten kan användas i många olika typer av musik som till exempel pop-, folk, jazz- och klassisk musik.

Undervisningens innehåll och upplägg

Tvärflöjt
Flöjten är ett av de äldsta instrument vi känner till. Under slutet av 1700-talet började den göras i metall och se ut som den gör idag.
Tvärflöjtens klang är mjuk, så den får ofta spela melodi i orkestrar.

De andra tvärflöjterna som finns är:
Piccolaflöjten, som är den minsta, används oftast i stora orkestrar eller under musikmarscher.
Alt- och basflöjten används mest i flöjtensembler.

Klarinett
Det finns många olika storlekar i klarinettfamiljen. Den vanligaste är Bb klarinetten och det är på den undervisningen sker. Klarinetten får ofta spela melodi i blåsorkester.

Saxofon
Vi börjar med att spela på altsaxofonen för att sen, om intresse finns, prova de andra saxofonerna (sopran-, tenor- och barytonsaxofon.

Det finns många oilka träblåsinstrument att välja mellan. Om du är osäker på vilket instrument som passar dig, skriv då bara "träblås" på anmälningsblanketten. När du sedan får plats på Kulturskolan provar vi ut vilket instrument som passar dig bäst.

Samtliga instrument finns, i mån av tillgång, att hyra på Kulturskolan.

 

Hösten 2021 startar vi Blåsorkesterskola!

Vi riktar oss då till alla som är 6-8 år.  I grupp får barnen under mer lekfulla former pröva på några olika blåsinstrument för att kanske senare välja det som något av instrumenten. Eftersom ämnet är nytt är inte alla detaljer klara, men planen är att eleverna är i grupp under höstterminen för att under våren sedan övergå till en kombination av individuella lektioner och orkester. I ansökningsverktyget hittar du kursen under "Nyfiken - Pröva på".

 

 

Ensembler

Wednesday Show

För dig som spelar blåsinstrument finns möjlighet att vara med i vår orkester för låg- och mellanstadieåldrar. Vi gör olika framträdanden och deltar i jul- och påskparaden tillsammans med Ö-bandet, skolans orkester för de äldre blåsarna. Efter några år i Wednesday Show blir en naturlig fortsättning att fortsätta orkesterspelet i Ö-bandet.

Tvärflöjtsensemble

För dig som spelat några år. Vi har en blandad repertoar men med tonvikt på  jazz- pop- och latinamerikansk musik. Förutom den vanligaste tvärflöjten (sopran) använder vi också altflöjten.

Saxofonensemble
För dig som spelat några år. Vi har en blandad repertoar men med tonvikt på jazz- pop- och latinamerikansk musik. Vi spelar på alt- tenor och barytonsaxofon.

Blockflöjtensembler
Efter att ha lärt sig grunderna på sopran- och altflöjten kan du få möjlighet att delta i våra olika ensembler där man även kan få spela på de övriga flöjterna.