Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blockflöjt

Blockflöjt finns i olika storlekar: sopran-, alt-, tenor- och basblockflöjt. Grunderna lär man sig på sopranflöjten, därefter på altflöjten för fortsatt kvalificerat spel.  I våra olika ensembler får man spela på alla de övriga flöjterna.

Undervisningens innehåll och upplägg

Villkor anmälningsrutiner och prislista