Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

StråkinstrumentStråkinstrumentet
är ett instrument som fungerar i alla musiksammanhang.
I all världens musik förekommer olika typer av stråkinstrument och det har spelats från medeltiden till dagens pop/rock/visa/ schlagermusik.
Alla stråkinstrument fungerar att spela både ensamt och/eller i grupp, som stråkorkester, spelmanslag, kvartett eller rockband. Allt är möjligt.

Undervisningens innehåll och upplägg

Stråkfamiljen består av 4 instrument:

Viola

Fiol som också kallas violin är det minsta stråkinstrumentet med den ljusaste klangen, och spelas i huvudsak med stråke.

Viola som också kallas altfiol är en större variant av fiol. Den har en mörk och varm klang och låter ganska likt cellon.

Cello

Cello som också kallas violoncell sitter man ner och spelar, oftast med stråke. Klangen är mörk, men ljusare än kontrabasens.


Kontrabas som också kallas basfiol är det största stråkinstrumentet och har därför den mörkaste klangen. Kontrabas spelar man både med stråke och genom att knäppa på strängarna. 
 

Instrumenthyra

När du spelar stråkinstrument så kan du hyra fiol, altfiol, cello och kontrabas på Kulturskolan. Instrumenten är storleksanpassade, alla mindre instrumentstorlekar kan hyras om vi har instrument tillgängliga. När man sedan behöver ett instrument i största storleken får man köpa sitt instrument själv.


Vi lärare som jobbar med stråk är:

Sarah Carlsson, fiol & altfiol
Yvonne Bogren, cello
Annakarin Renard, fiol & bas
Håkan Renard, fiol
Annika Nummelin, fiol
Stefan Magnusson, bas
Marie Axelsson, fiol