Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Piano

 Flygel Kulturskolan

Du träffar din pianolärare en gång i veckan. Vi spelar i olika stilar både efter noter och på gehör. I samråd med läraren köper man en pianospelbok.

Flygel KulturskolanFör att spela piano måste man ha ett instrument att öva på hemma. Pianot kan vara akustiskt eller ett elpiano med anslagskänsla och pedal. Kulturskolan har ett begränsat antal pianon för uthyrning som du kan hyra upp till två terminer. 

I ämnet pianospel lär du dig att spela piano med rätt teknik för att på bästa sätt kunna uttrycka dig i musiken. Undervisningen är individuellt upplagd och möjlighet finns att lära sig spela solo, ackompanjera, spela på gehör eller spela efter noter, efter ackordsanalys eller fullt noterat. Man kan lära sig lite av allt detta eller välja att inrikta sig, beroende av intresse.

Ibland samlar vi eleverna för att spela tillsammans t.ex. i tangentorkester eller med andra instrument.

Undervisningens innehåll och form

Om behov och intresse finns försöker vi ordna pianospel i grupp med fokus på integration. Sådan undervisning är i så fall avgiftsfri.

Länk till alla integrationskurser