Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gitarr och elbas

Gitarr och bas är instrument från stränginstrumentfamiljen som används i många olika musiksammanhang. Stränginstrument har spelats ända sedan medeltiden fram till i dag med olika inriktningar inom exempelvis pop/rock/jazz/visa/klassisk/schlager-musik.

Som nybörjare börjar man spela individuellt eller i grupp. Du kommer att lära dig från grunden med ackordspel, melodispel samt lära dig läsa musik från exempelvis tabulatur och noter.

När du spelat ett tag finns möjligheten att spela i ensemble, och får då spela tillsammans med andra elever i olika stämmor.

När man börjar spela gitarr startar man oftast med nylonsträngad gitarr, det är lättast/mjukast för fingrarna när man ska trycka in strängarna.

Stålsträngad gitarr klingar lite annorlunda och är lite svårare att spela på som nybörjare men används flitigt inom pop och rockgenren. Det finns även 12-strängad gitarr. Varje sträng är då dubbel så man måste trycka in två strängar samtidigt där ett väldigt fylligt ljud uppstår.

Elgitarr kan du börja spela när du kommit lite längre och börjat få ordning på grunderna.

Elbas kan du börja på direkt, men det kan vara bra att ha lite grunder på akustisk gitarr.