Ks § 233 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/5309
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 233
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.

Ordföranden informerade om möte med Trafikantrådet och Hälsorådet som etablerats 12 september. I det ingick bl.a. företrädare för länsstyrelsen, försäkringskassan, fackliga organisationer, Previa och Företagarna). Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om Omställningskommissionens arbete.

Register

regks