Ks § 232 Närvarorätt budgetavstämning

Utskrivet från: http://gotland.se/5307
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 232
Närvarorätt budgetavstämning

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom yrkade att en representant vardera för partierna (fp), (gp) och (kd) skulle få följa budgetarbetet genom att beviljas närvarorätt vid arbetsutskottets nu förestående sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut

  • En representant vardera från (fp), (gp) och (kd) får närvara vid arbetsutskottets förestående budgetavstämning.

Register

regks