Ks § 220 Remiss. Ansökan om kameraövervakning. Visby lasaretts entré

Utskrivet från: http://gotland.se/5306
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 220
Remiss. Ansökan om kameraövervakning. Visby lasaretts entré

Au § 176
KS 2002/0306-10
- Länsstyrelsen 2002-
- Ledningskontoret 2002-
Länsstyrelsen har remitterat ansökan från hälso- och sjukvårdsnämnden om tillstånd till kameraövervakning (en kamera) i lasarettens entré. Syftet är att höja säkerheten hos personal och patienter.

Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks med hänvisning till att sökanden har ett befogat intresse att få anordna planerad kameraövervakning med hänsyn till det mycket begränsade övervakningsområdet och svårigheterna att på ett ekonomiskt likvärdigt sätt tillgodose skyddsintresset.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ansökan tillstyrks.

Register

regks