Ks § 231 Slutrapport projektet "Anhörig 300"

Utskrivet från: http://gotland.se/5305
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 231
Slutrapport projektet "Anhörig 300"

KS 2002/0361-83
- Slutrapport 2002-03-05
Projektledaren Elisabeth Öhrling och Eva Sellberg ledningskontoret informerade om projektet "Anhörig 300" som avslutats.

Gotlands kommun har i samarbete med frivilligorganisationer och föreningar sedan hösten 1999 arbetat med att utveckla olika stödformer till anhöriga och närstående. En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen i september 1999. Verksamheten har permanentats fr.o.m. 1 juli 2002 och åvilar nu social- och omsorgsnämnden. Exempel på stöd till anhöriga är kostnadsfri avlösning, anhörig- och nätverksträffar. För att driva och utveckla stödformer finns en samordnare, central arbetsgrupp samt lokala kontaktpersoner och arbetsgrupper. Kommunstyrelsen har tidigare erhållit "Anhörigengagemang"; två studier på Gotland som utgivits av Sköndalsinstitutet som är en utvärdering av projektet.

Kommunstyrelsen tackade för informationen och det engagemang och de insatser som gjorts och fortfarande görs.

Register

regks