Ks § 230 Avtal och finansiering av GAME studio

Utskrivet från: http://gotland.se/5303
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 230
Avtal och finansiering av GAME studio

- Ledningskontoret 2002-09-11 och förslag avtal
- (Kommunstyrelsen 2002-04-26, § 116, 2002-01-15, § 2, 04-18, § 109 och 05-23, § 133)
Ledningskontoret föreslår bl.a. att kommunen ska träffa avtal med Högskolan, The Interactive Institute och AB Svenska Spel om fortsatt samverkan avs. forskningsstudio inom spelutveckling. Ledningskontoret har vidare redogjort för ansökan om EU-medel från mål 2 för finansiering av Gotland Interactive Park. Om dessa medel beviljas kan projekt för 2,7 mnkr genomföras 2003.

Kommunstyrelsens beslut

  • Avtal tecknas i överensstämmelse med upprättat förslag.

  • Högst 1,5 mnkr får användas för institutets projekt på Gotland och resterande 1,2 mnkr till Gotland Interactive Parks verksamhet (under förutsättning att begärda medel från Mål 2 beviljas).

Register

regks