Ks § 219 Remiss. Auktorisation av bilskrotare

Utskrivet från: http://gotland.se/5302
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 219
Remiss. Auktorisation av bilskrotare

Au § 175
KS 2002/0320-14
- Länsstyrelsen 2002-08-14
- Ledningskontoret 2002-08-21

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan från Bro Bilskrot AB om auktorisation som bilskrotare, eftersom bolaget ombildats till aktiebolag och den gamla auktorisationen gäller för handelsbolaget. Med hänvisning till remisstidens längd har arbetsutskottet avgivit yttrande på kommunstyrelsens vägnar: ansökan har tillstyrkts under förutsättning att samtliga villkor enligt bilskrotningsförordningen är uppfyllda

Kommunstyrelsens beslut

  • Den av arbetsutskottet vidtagna åtgärden godkänns.

Register

regks