Ks § 227 Delårsrapporter kommunstyrelsens förvaltningar

Utskrivet från: http://gotland.se/5297
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002 09 19

Ks § 227
Delårsrapporter kommunstyrelsens förvaltningar

Au § 185
Ledningskontoret, konsult- och servicekontoret, räddningstjänsten och Lövsta landsbygdscentrum har framlagt sina halvårsrapporter. Ledningskontoret räknar med ett överskott på 800 000 kr i förhållande till reviderad ram. Konsult- och servicekontoret beräknar ett underskott på 2,2 mnkr, räddningstjänsten ett underskott på 1,4 mnkr och Lövsta landsbygdscentrum ett underskott på ca 240 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporterna läggs till handlingarna.

Register

regks