Kontakt

Adress:
Endre skola 156
62177 Visby


Telefon skola/ fritids: 070-447 72 92

Bitr Rektor Skola
Mårten Sahlin
Telefon: 0498-20 41 84
E-post: marten.sahlen@gotland.se

Bitr Rektor Fritids
Robert Edfeldt
Telefon: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Administrativ skolassistent
Sonny Gustafsson
Telefon: 0498-20 43 94
E-post: sonny.gustafsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Endre skola

Endre skola omfattar förskoleklass, skolår 1-6 och skolbarnsomsorg. Endre skola tar emot elever i första hand från Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby. Vi har även elever från Ekeby, Källunge och Visby. Vi har 96 elever på skolan.

Ämnesmässigt arbetar vi årskursvis. När vi har storsamlingar, fadderverksamhet och friluftsdagar arbetar vi åldersblandat.

 

Sluttider
Samtliga elever slutar 13.50

Bussen går hem 14.00, 14.20 (Några barn väntar kvar på skolgården till 14.20 tillsammans med bussvärd)

Fritids stänger kl.18.00

Telefonnummer
Skolan 0498-26 92 76 (Även telefonsvarare, som aktiveras efter 4 signaler)