Kontakt

Adress:
Endre skola 156
62177 Visby


Telefon skola/ fritids: 070-447 72 92

Bitr Rektor Skola
Mårten Sahlin
Telefon: 0498-20 41 84
E-post: marten.sahlen@gotland.se

Bitr Rektor Fritids
Robert Edfeldt
Telefon: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Administrativ skolassistent
Sonny Gustafsson
Telefon: 0498-20 43 94
E-post: sonny.gustafsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi i Endre skola

I Endre skola fokuserar vi på matematik, svenska och värdegrunden.

Vi arbetar med att eleverna tränar sig i att reflektera över sitt eget lärande genom att svara på frågor i loggbok.

Vi genomför varje termin en trivselenkät för att kunna kartlägga hur eleverna mår på Endre skola. Denna enkät är anonym men vi i personalen får värdefull information som hjälper oss att fortsätta vårt förebyggande arbete. Vi genomför varje höst en trygghetsvandring där eleverna pekar ut otrygga områden inom skolans område.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som är väl förankrad hos personal, elever och vårdnadshavare.

Utöver detta har skolan fadderdagar och friluftsdagar där syftet är att skapa goda relationer mellan eleverna på skolan.