Kontakt

Besöksadress:
Endre förskola
Endre Skola
621 77 Visby

Vallmon 073-7658224
Blåelden 070-0832826
Vildrosen 076-9412084

Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
Tfn: 0498-26 94 36 
Epost: jessica.passvik@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
Tfn: 0498/20 48 44
Email: tove.jacobsson@gotland.se

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Endre förskola (Solstenen)

Endre förskola Solstenen  består av tre avdelningar: Vallmon: barn födda 2018-2019, Blåelden: barn födda 2016-2018, Vildrosen: barn födda 2015-2016. För tillfället är det 47 barn inskrivna på Endre förskola fördelat på 9 pedagoger.

Vallmon och Blåelden ligger i den ursprungliga byggnaden och Vildrosen i paviljongen på gården

Förskolans öppettider: kl.06:15-17:30

Maten som serveras kommer från Romaskolan.

Förskolan tar i första hand emot barn från Endre, Follingbo, Barlingbo och Hejdeby.

Endre förskola tillhör Roma/Klinte förskoleområde, som också består av Romaförskolorna Kungsallén och Skogsgläntan samt Vänge, Dalhem, Klinte och Sanda förskolor.

Vision för Roma Fo

Vår värdegrund – våra ledord:

Förtroende: Alla barns vistelse i förskolans verksamhet ska vara trygg och inspirerande. Alla familjer ska känna förtroende och tillit och bemötas professionellt.

Omtanke: Varje människa är unik och ska bemötas med respekt, omtanke, empati, generositet och glädje. Detta är grunden för allt lärande och utveckling.

Delaktighet: Alla barn ska ha inflytande och delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Alla barns nyfikenhet och lust ska tas tillvara på ett lekfullt sätt.

För oss på Solstenen innebär det att: vi skapar tydliga rutiner och ett tillåtande klimat, där barnen vågar visa och uttrycka sina känslor och sin vilja. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen ska utvecklas, leka och lära i vår verksamhet på lika villkor. Verksamheten ska vila på demokratiska värderingar där barnens vilja och behov beaktas och tas på allvar. Vi är lyhörda i vårt bemötande samt att vi alla hälsar på varandra. Att glädje och humor blir en del av vår vardag, ser vi som en del i vårt positiva bemötande. På vår förskola ska inget barn känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår verksamhet ska vårt värdegrundsarbete genomsyra vardagen och barnen ska ges möjlighet att vara med och påverka sin vardag.

Våra prioriterade utvecklingsmål 2020/2021

  • Tillgänglig lärmiljö
  • utveckla arbetet mot kränkande behandling
  • Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och god arbetsmiljö
  • Arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Arbeta med utveckling och ta stöd i det systematiska kvalitetsarbetets processer och synliggöra den utveckling som sker