2002-09-19 _§§ _208-233

Utskrivet från: http://gotland.se/5285
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2002-09-19

Register

regks

Regionstyrelsen 2002-09-19
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00 - 11.30
Närvaro
Beslutande
Hans Klintbom (c), ordförande
Eva Nypelius (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Ove Nyman (m)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson
Nils Ronquist (kd)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Torgny Lihnell (mp), tjg. ersättare §§ 208-225
Mona Magnusson(s), tjg ersättare §§ 226-233
Rose-Marie Stenbom (s)
Brittis Benzler (v)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Per-Anders Croon (m)
Pauli Eile
Gösta Hult (c)
Mona Magnusson (s)
Margareta Persson (m)
Bengt Viberg (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Ann Egefalk