Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Region Gotlands flagga

Flaggan

Baggen i Region Gotlands logotyp avspeglas även på den flagga som utarbetats för regionen. Den röda Gotlandsbaggen är här avbildad på vit botten.

Den tidigare officiella flaggan var en omarbetning av vapnet och bestod av en vit bagge, stående i ett rött fält på vit botten.

Tanken är att den nya vita flaggan markant tydligt ska särskiljas från kommunens tidigare röda och vita flagga och länets blå.  

Läs mer här om Gotlands kommuns tidigare flagga, vapen och logotyp.