Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teater och musikal

Teater  

I teatergrupperna jobbar vi med dramaövningar, teaterlekar, berättelser och improvisationer. När vi gör våra föreställningar kan vi utgå ifrån improvisationer, idéer eller färdiga manus. Vi har en fin teatersal med loge och omklädningsrum i Kulturskolans lokaler på Säves väg 10. Vi har också kostymförråd och verkstad där vi kan tillverka scenografi.  

Teatergrupperna är indelade efter ålder och erfarenhet. I teatern får en börja tidigast när en fyllt 8 år. På grund av den långa kön är de yngsta teatereleverna kring 10 år och de äldsta är 20.  Det är kö till våra teatergrupper i åldrarna 9–12 år men vi försöker ta in så många elever vi kan. I teatergrupperna undervisar en dramapedagog/teaterlärare. Ibland samarbetar vi med de andra ämnena på kulturskolan.

Musikal

Om du är mellan 10-15 år och är intresserad av att jobba med en blandning av musik, sång, dans, teater  är det här gruppen för dig. Vi som undervisar gruppen är teaterlärare, musiklärare och danspedagog. Grupper finns läsåret 22-23 i Visby, Lärbro och Hemse. Det finns lediga platser i alla våra musikalgrupper. 

 

Undervisningens innehåll och upplägg

Teater- och musikalgrupper läsåret 2023-2024


Måndag Visby

TeaterTokarna  kl. 16.00-17:30   (2009-2011)

Dramaqueens kl. 18:00-19:30  (2005-2007)

Tisdag Visby

Teater Connect kl. 15:00-16:00   (2011-2012)

Dramisar kl. 16:15-18:00  (2006-2009)

Onsdag Visby

Teatergrupp, NY kl. 15:00-16:20  (2012-2013)

Musikal Visby  kl.16:30-18:30  (2007-2010)

Torsdag Visby

Teater Väsen, NY kl. 15:00-16:00 (2014-2015)

Teater Irrbloss kl. 16:30-18:00  (2009-2011)

Torsdag Hemse

Musikal kl. 15:30-17:30  (2008-2012)

Norra Gotland

Vi planerar att starta teater/dramagrupper på norra Gotland. Välkommen med din intresseanmälan till: 
https://segotland.speedadmin.dk/registration#/  eller maila Elisabeth Wölger om du har funderingar:

elisabeth.wolger@edu.gotland.se