Kontakt

Besöksadress
Korsbyvägen 46
624 52 Lärbro

Sjukanmälan
Skolan tfn: 073-704 43 70, säkrast mellan kl.7.30-8.00
Fritids tfn: 070-083 22 12

Rektor 
Jan Källström
tfn 0498 - 20 43 71
e-post: jan.kallstrom@gotland.se

Biträdande rektor
Olga Todorowska Johansson
tfn 0498 - 22 54 87
e-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se  

Adm assistent
Marie Nilsson
tfn: 0498 - 20 43 72
e-post: marie.nilsson04@gotland.se

Skolans telefon: 
Tfn: 073-704 43 70, 073-702 80 73

Fritidshemmens telefon:
070-7887811, 070-0832212

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet vid Lärbro skola

Lärbro skola har två fritidsavdelningar. En för eleverna i F-1 och en för eleverna i 2-6 . Vi samarbetar med Lärbro skol IF. Där barnen erbjuds olika idrottsaktiviteter två gånger i veckan.