Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

 
Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Avdelningarna

Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        0707 83 28 37
Russet:              0700 83 28 39
Rabbisen:         0737 65 38 81
Bläcku:              0700 83 28 38 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite Förskola

Slite Förskola tar emot ca 60 barn från nordöstra Gotland.

Slite Förskola består av fyra avdelningar. 

Lammet 1-2 år

tel. 070-083 26 02

Ebba, Marika, Anette (Nettan) och Emma arbetar med barnen på Lammet.

 

Igelkotten 3 år

tel. 070- 083 28 38

Marie-Louise (Mimmi), Ulla, Maud och Britt-Marie (Brittis) arbetar på Igelkotten.

 

Rabbisen 4 år

tel. 073-765 83 81

Katya, Hanna och Sylla och arbetar på Rabbisen.

 

Russet 5 år.

tel. 070-083 28 39

Sofia, Magnus och Sussa arbetar på Russet.

 

Förskolans matsal

Våra yngsta barn äter lunch och mellanmål på Lammet.

I vår egen matsal ser Anette till att 2-5-åringar får lunch och mellanmål, sköter disk, beställningar och inköp.

Därutöver är Anette i barngrupp på flera av förskolans avdelningar.

 

En dag i förskolan

Efter frukost finns utrymme för lek. Under förmiddagen pågår aktiviteter såväl inomhus eller utomhus.

Barnen på Igelkotten, Rabbisen och Russet äter lunch i vår egen lilla matsal. Några av de äldsta barnen på Lammet äter också i vår fina matsal. 

Vi får maten nylagad i värmeskåp från skolans kök.

Efter lunchen sover de yngsta och äldre barn har en stunds vila.

Lek och aktiviteter ute - eller inne under eftermiddagen.

Efter mellanmålet går barnen ofta ut en stund innan förskoledagen är slut.