Kontakt

 

Besöksadress: 
Östervallagatan 12-24,
 Slite

Postadress:
Slite förskola
Östervallagatan 12-24

624 48 Slite

Expeditionen Solklintsskolan
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
E-post: madeleine.lindstedt@gotland.se

 
Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Avdelningarna

Lammet:           070-083 26 02
Igelkotten:        0707 83 28 37
Russet:              0700 83 28 39
Rabbisen:         0737 65 38 81
Bläcku:              0700 83 28 38 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans gemensamma prioriterade område verksamhetsåret är att arbeta med tillgängliga lärmiljöer för alla barn.

Under verksamhetsåret arbetar vi för att ha en hög kvalitet på förskolan. Vi dokumenterar och analyserar vårt arbete kontinuerligt.

Vi verkar för att vår förskola skall vara en trygg plats för alla barn - hur vi gör berättar vi i vår plan mot kränkande behandling.

Mer om detta finns att läsa nedan.

Läs om vår verksamhet här

Läs vår plan mot kränkande behandling