Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 0704-477151
Russets avd. 0704-477239
Trollungarnas utegrupp 0737-658247
Kyrkhästarnas utegrupp 0737-658343
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Välkommen till Fole förskola

Om Fole förskola

Fole förskola består av två avdelningar och organiseras i tre grupper, två grupper med barn i åldrarna 1-4 år samt en utegrupp med barn i åldrarna 4-5 år.

Förskolans öppettider är i dagsläget 6:30-17:00 men justeras efter familjernas behov. Vi erbjuder ett öppethållande om max 12 timmar per dag.

Förskolan arbetar hälsofrämjande och tillbringar alltid viss del av dagen ute, anpassat efter väder. Frukost och mellanmål är genomtänkta och innehåller alltid frukt och grönt. Lunchen lagas av Fole skolas tillagningskök i intilliggande byggnad.

Kommunikation är A och O, såväl mellan vuxna och barn. Att alla blir sedda, tilltalade och uppmärksammade är en viktig del av det dagliga mötet. Vi kommunicerar och informerar till vårdnadshavare via Schoolsoft, dit man får inloggning när barnet börjar hos oss.