Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

Rektor
Marie Andersson
Tfn: 0498 - 26 94 86
 
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Fole förskola

Fole förskola bildar tillsammans med Stenkyrka förskola ett förskoleområde, Fole Stenkyrka FO. Båda förskolorna ligger i anslutning till respektive skola.

Fole förskola har två avdelningar och organiseras i tre grupper, varav en grupp med förskolans 4-5-åringar är en utegrupp. 

Stenkyrka förskola har tre avdelningar med barn i ålder 1-5 år.

Båda förskolorna erbjuder ett öppethållande på max 12 timmar/dag, och tiderna anpassas i möjligaste mån till familjernas behov av omsorg. Båda förskolorna får sina luncher från skolans tillagningskök. Frukost och mellanmål tillagas på respektive avdelning. 

Kommunikation med familjerna sker, förutom genom det dagliga mötet, via Schoolsoft, där vi publicerar vad som pågår på förskolan i verksamhetsloggen. Inloggning till Schoolsoft får familjerna när de tackat ja till erbjuden placering på förskolan.

På Fole förskola har vi en stor gård med sandlådor, klätterställning, lekstugor och träd för att främja barnens utforskande och utveckling. 

Den inre pedagogiska miljön är föränderlig utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi skapar rum i rummen för att barnen ska få arbeta i lugn och ro i mindre grupper, samt allt material är synligt och tillgängligt för barnen. 

Kök

Lunch till barnen tillagas i skolans tillagningskök och serveras inne på förskolan. Frukost och mellanmål tillagas och serveras på respektive avdelning.

 

 

 

 

Vi får lagad lunch med sallad och grönsaker från skolköket.
Vi bakar ofta vårt eget bröd till frukost och mellanmål.
Barnen hjälper till med dukning och diskning.

Frukost kl. 07.00

Fruktstund ca kl. 10.00

Lunch kl. 11.00 på Igelkotten och Russet

Trollungarna äter i skolmatsalen kl.11.30

Mellanmål kl. 14.30

Vi arbetar med Hälsofrämjande skola, vilket innebär att vi serverar nyttiga frukostar och mellanmål. Till exempel grovt hembakat bröd, frukt och grönsaker, hemkokta krämer och liknande.