Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 0704-477151
Russets avd. 0704-477239
Trollungarnas utegrupp 0737-658247
Kyrkhästarnas utegrupp 0737-658343
 

Rektor
Michaela Unger
Tfn: 0498 - 203534
 
bitr rektor 
Kristina Hederstedt
tfn 0498 - 269486
Adm assistent:
Madeleine Lindstedt
Tfn: 0498 - 26 4372
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Fole förskola

På Fole förskola bedrivs undervisningen av kompetenta, modiga och nyfikna pedagoger!

På Fole förskola står undervisningen i centrum! Barnens upptäckarglädje och vilja att lära och utvecklas väcks och vårdas genom en vardag fylld av inspirerande miljöer, lek och samspel med pedagogerna som medforskare.

På Fole förskola ser vi det kompetenta och självständiga barnet, varje individs unika förutsättningar och utmanar både gruppen och individen att kunna själv och att vilja själv!