Kontakt

Besöksadress:
Skolan Fole
 
Postadress:
Fole skola
621 75 Visby
 
Tfn: Igelkottens avd. 070-4477151
Russets avd. 070-4477239
Trollungarnas utegrupp 073-7658247
 

Rektor
Marie Andersson
Tfn: 0498 - 26 94 86
 
Adm assistent:
Maud Ekelund
Tfn: 0498 - 26 90 37
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Fole förskola

Att vara medforskare är att möta barnen i deras lärande och utveckling!

Förskolan är barnets första steg i deras utbildning och vårt uppdrag är att arbeta utifrån de styrdokument som finns, där Förskolans läroplan -18 är i fokus.

Våra mål innebär att alla barn ska få ta del av undervisning och utbildning, vara trygga i vår verksamhet och att varje barn är en individ med sina egna vägar till utveckling och fortsatt lärande. Vi strävar efter att alla barn, oavsett förutsättningar, ska trivas på förskolan och att föräldrarna skall vara trygga i att de lämnar barnen till en professionell verksamhet med barnens bästa i fokus.

Vi har ett unikt läge på Fole förskola! Vi finns på ett lagom avstånd från Visby, i en miljö med närhet till natur och kultur. Vi har skogar runt hörnet och historiska platser på gångavstånd. Vår närhet till skolan ger oss dessutom tillgång till gymnastiksal och borgar för en smidig övergång till förskoleklass. Detta gör oss till en flexibel kommunal förskola!