2010-08-24, §§ 82-95

Utskrivet från: http://gotland.se/52020
Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-24
Plats:
Kultur- och fritidskontoret
Tid: 09.00-14.40
Närvaro
Beslutande

Inger Harlevi, m
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c, t.o.m. § 91
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s, t.o.m.§ 91
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjg ersättare
Anita Nordin, c, fr.o.m. § 92
Jerker Drottenmyr, s, §§ 82-95
Lena Eneqvist, s, fr.o.m. § 92

Närvarande ej tjg ersättare
Anita Nordin, c, t.o.m. § 91
Joakim Vässmar, m
Lena Eneqvist, s, t.o.m. § 91
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v

Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Niklas Callenmark, enhetschef, §§ 88-89
Hans Stenmark, avdelningschef, §§ 88-89, 94
Arne Grau-Amnér, avdelningschef, § 94
Christer Lundin, avdelningschef, § 94
Carolina Sinander, avdelningschef, § 94