Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Tfn: 0498 - 27 21 01

Rektor
Marie Andersson
tfn 0498 269486
epost: marie.andersson01@gotland.se

Adm assistent
Maud Ekelund
tfn: 0498 - 26 90 37
e-post: maud.ekelund@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:

E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Stenkyrka förskola

Att vara medforskare är att möta barnen i deras lärande och utveckling!

Förskolan är barnets första steg i deras utbildning och vårt uppdrag är att arbeta utifrån de styrdokument som finns, där Förskolans läroplan -18 är i fokus.

Våra mål innebär att alla barn ska få ta del av undervisning och utbildning, vara trygga i vår verksamhet och att varje barn är en individ med sina egna vägar till utveckling och fortsatt lärande. Vi strävar efter att alla barn, oavsett förutsättningar, ska trivas på förskolan och att föräldrarna skall vara trygga i att de lämnar barnen till en professionell verksamhet med barnens bästa i fokus.

Vi har ett unikt läge på förskolan Ankan! Vi finns på ett lagom avstånd från Visby, på en plats som trafikeras av lokaltrafik, i en miljö som innefattar kulturella ängen och stora öppna grönytor. Vi har skogar runt hörnet, historiska platser på gångavstånd och förskolan ligger inte långt från havet. Vår närhet till skolan ger oss dessutom tillgång till gymnastiksal och en smidig övergång till förskoleklass. Detta gör oss till en flexibel kommunal förskola!