2010-08-26, §§ 146-164

Utskrivet från: http://gotland.se/51914
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-08-26

Register

Byggnadsnämnden 2010-08-26
Plats:
Gnisvärds fiskeläge, Tofta
Tid: 14.00-17.30
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord, ej § 156
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm
Kaj Gustafsson
Mikael Eriksson, § 156
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Anette Bäckman

Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Lisa Östman
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Maria Hallberg
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
6 september 2010

Datum för anslags uppsättande 
7 september 2010

Datum för anslags nedtagande 
29 september 2010