Kontakt

Enhet Geografisk Information

E-post: kartor@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybyggnadskartor

Till en bygglovsansökan ska alltid en karta bifogas. Beroende på var och vad du ska bygga krävs antingen nybyggnadskarta, förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta.

Inom område med detaljplan krävs nybyggnadskarta för vissa åtgärder.

I områden inom kommunalt verksamhetsområde för vatten eller avlopp och som klassas som sammanhållen bebyggelse krävs nybyggnadskarta för ny huvudbyggnad, specialbyggnad samt för större och/eller gränsnära tillbyggnader.

I övriga fall räcker det med en karta från Lantmäteriet (förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta). 

NULA-riktlinjer 

Riktlinjer för när du behöver beställa nybyggnadskarta hittar du i NULA-riktlinjen för Region Gotland.  

Leveransinformation

Leveranstiden är normalt inom fyra veckor. Under sommaren samt under jul och nyår kan handläggningstiden vara längre. Då har vi även begränsad möjlighet att svara på frågor om nybyggnadskartor.

Nybyggnadskarta och underlag för situationsplan levereras via e-post som pdf- och dwg-fil. Vi skickar även en papperskarta med post om så önskas.

Kostnad

Faktura för kartorna skickas separat via post till angiven fakturaadress inom två veckor efter kartan färdigställts.

Övrigt

Om fastigheten ligger hos lantmäteriet för avstyckning, fastighetsreglering eller dylikt går det inte att upprätta en nybyggnadskarta förrän förrättningen är genomförd och de nya gränserna är fastställda.