2010-06-23, §§ 115-145

Utskrivet från: http://gotland.se/51553
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-06-23

Register

Byggnadsnämnden 2010-06-23
Plats:
Rådhuset, Visborg
Tid: 14.00 - 18:00
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord, ej §138
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Anna Enström
Sven-Åke Malmberg
Bertil Eneqvist
Tore Tillander, ej §§141-145

Ersättare
Kaj Gustafsson
Göthe Malmros, § 138
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall, §§141-145

Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Lisa Östman
Yvonne Mårtensson
Monica Tingström
Frida Brunner
Stina Wester

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
2 juli 2010

Datum för anslags uppsättande 
5 juli 2010

Datum för anslags nedtagande 
27 juli 2010