2010-05-19, §§ 98-114

Utskrivet från: http://gotland.se/51500
Byggnadsnämnden 2010-05-19
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 - 16.15
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord, ej § 99
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm, § 99
Göthe Malmros
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Anette Bäckman

Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Lisa Östman
Reza Zargari
Yvonne Mårtensson
Stina Wester
Niclas Fredriksson
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
1 juni 2010

Datum för anslags uppsättande 
2 juni 2010

Datum för anslags nedtagande 
24 juni 2010