BN § 96 DIV SKRIVELSER OCH PROTOKOLL

Utskrivet från: http://gotland.se/51440
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 96
DIV SKRIVELSER OCH PROTOKOLL

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 96