BN § 97 ÖVRIGA ÄRENDEN FRÅN ARBETSUTSKOTTET 2010-03-24 §§ 147-170

Utskrivet från: http://gotland.se/51439
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2010-04-14

BN § 97
ÖVRIGA ÄRENDEN FRÅN ARBETSUTSKOTTET 2010-03-24 §§ 147-170

BESLUT

Övriga beslut fattade under Au§§ 147-170 godkänns.