2010-04-14, §§ 79-97

Utskrivet från: http://gotland.se/51437
Byggnadsnämnden 2010-04-14
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 – 16.45
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Kaj Gustafsson
Anna Enström
Daniel Bergvall
Anette Bäckman

Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Lisa Östman
Anders Lidgren
Monica Tingström

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
28 april 2010

Datum för anslags uppsättande 
29 april 2010

Datum för anslags nedtagande 
21 maj 2010