2010-03-10, §§ 37-78

Utskrivet från: http://gotland.se/51392
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-03-10

Register

Byggnadsnämnden 2010-03-10
Plats:
S3, Tekniska förvaltningen, Bremergränd 1, Visby
Tid: 14.00 – 17.45
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Kaj Gustafsson
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Lisa Östman
Anders Lidgren
Cia Heldtander
Anders Rahnberg
Monica Tingström
Stina Wester
Eva Werkelin

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
24 mars 2010

Datum för anslags uppsättande 
25 mars 2010

Datum för anslags nedtagande 
16 april 2010