Kontakt

Post/besöksadress:
Väskinde förskola

Väskinde Prästgården 417
622 75  Visby

Rektor :
Petra Larsson, tfn: 0498 - 26 33 60
Epost: petra.larsson@gotland.se

Skoladministratör:
Linda Nilsson, tfn: 0498 - 26 90 30
Epost: linda.nilsson04@gotland.se

Telefonnummer till förskolan: 

Granen:    0700 - 83 20 11
Kvisten:    0704 - 47 75 29
Björken:   0704 - 47 77 29
Rönnen:   0700 - 83 22 23
Boken:     0737 - 65 87 66
Asken:     0762 - 00 98 16

 

Barnomsorgsfrågor:
Carolin Törnberg och Lena Törngren
Telefon: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se
Frågor angående barnomsorgsplacering, barnschema, inkomstuppgifter, allmän förskola och övriga frågor som rör förskola eller pedagogisk verksamhet.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Väskinde förskola

Väskinde förskola är organiserad i tre småbarnsavdelningar; Granen, Kvisten och Björken och tre storbarnsavdelningar; Rönnen, Boken och Asken.

Varje småbarnsavdelning samarbetar med en storbarnsavdelning i ett spår för att göra övergången mellan avdelningarna så smidig som möjligt.

För närvarande har vi cirka 110 barn inskrivna i vår förskola.

Några av de värden förskolan arbetar efter är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn och jämställdhet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande där fantasi, turtagning och regler tränas. Förskolan inspirerar barnen till språkutveckling genom musik, sagoläsning och lek. 

Lunch
Förskolan får sin mat från Väskinde skolas kök. All mat tillagas på plats av Åsa och Lottie som serverar god och vällagad mat till både förskolan och skola.

 

Vi öppnar på avdelningarna Björken och Asken klockan 06:15.
Klockan 16:30 slår vi ihop avdelningarna och är åter på Björken och Asken. 

Bilder

Tillhörande skola