Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Väskinde förskola

Väskinde förskola är organiserad i tre småbarnsavdelningar; Granen, Kvisten och Björken och tre storbarnsavdelningar; Rönnen, Boken och Asken.

För närvarande har vi cirka 95 barn inskrivna i vår förskola.

Några av de värden förskolan arbetar efter är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn och jämställdhet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande där fantasi, turtagning och regler tränas. Förskolan inspirerar barnen till språkutveckling genom musik, sagoläsning och lek. 

Vi öppnar på avdelningarna Kvisten och Asken klockan 06:15. Frukost serveras här fram till 07.00. Från 07.30 är barnen på sina respektive avdelningar. 

Klockan 16:30 slår vi ihop avdelningarna och är åter på Kvisten och Asken. 

Lunch
Förskolan får sin mat från Väskinde skolas kök. All mat tillagas på plats av Åsa och Lottie som serverar god och vällagad mat till både förskolan och skola.

 

Bilder

Tillhörande skola